Tuesday, August 16, 2005

Mann udhaan varyache

This is my latest favourite song ...

Its a marathi song from the movie "Aga baai arechchya". The song has very melodious tune, touchy words and the best part is Shankar Mahadevan's singing!!

Enjoy the wordings...Maayechya haLavyaa sparshanni phulate
naatyaanchyaa bandhaat dhoond moharate
mann udhaaN vaaryaache, gooj paavasaache
kaa hote bebhaan, kase gahivarte!


aakaashi swapnanchya harapoon bhaan shirate
hurhurtyaa saanjelaa kadhi ekaTech jhurate
saavarate, baavarate, jaDate, aDakhaLate kaa paDate
kadhi aashechya hindoLyavar mann he veDe jhulate
mann tarang houn paaNyaavarti firate
an kshaNaat firuni aabhaaLaalaa bhiDate
mann udhaaN vaaryaache ...


ruNjhuNate, guNguNate, kadhi guntate, haravte
kadhi gaharyaa doLyaanchyaaDohaat paar buDate
taLmaLte saarakhe bhaabaDe nakaLat kaa bharakaTate
kadhi mohaanchya chaar kshaNaanna mann he veDe bhulate
jaaNate jari he punhaa punhaa kaa chukate
bhaabaDe tari bhaasaanchya maagun paLate
mann udhaaN vaaryaache...


awesome!!!